Jouw ego verdient de hoogste Liefde!

By Veerle van Natuurlijk Welzijn | Energetische heling en -downloads

Wetenschappers in de kwantumfysica en in de kwantummechanica ontdekten in hun experimenten dat ‘DE’ (enige, echte, juiste, algemeen geldende…) werkelijkheid niet bestaat. Integendeel, ze zijn erachter gekomen dat er oneindig veel werkelijkheden zijn die allemaal naast elkaar bestaan!! Ze hebben een ‘veld’ ontdekt waarin alles mogelijk is. Een veld dat zich ‘plooit’ naargelang de ‘impuls’ die eraan doorgegeven wordt.

Conclusie van hun onderzoek: de werkelijkheid die ieder mens ervaart is uniek en wordt bepaald door ieders unieke manier van spelen met en creëren in dit veld.

Men is er in de wetenschap echter nog niet over uit HOE dit allemaal precies in zijn werk gaat en hoe we de werkelijkheid die we ervaren nu precies ‘kiezen’.

Ik ben er zelf van overtuigd (na jaren intens hierrond aan de slag te zijn geweest)…..

More...

dat de manier waarop we onze werkelijkheid ‘kiezen’ – oftewel de manier waarop we ons leven be-leven – bepaald wordt door ons ego. Ego, in de definitie van : het neutrale (goede noch slechte) geheel van al onze gedachten over onszelf en over het leven.

Heb jij altijd gedacht dat je jouw ego moet loslaten of overstijgen om in 5D te kunnen leven? Wel… dan vraag ik jou eens diep in te voelen of zoiets wel strookt met de Liefde… en met de perfectie van onszelf als mens… helemaal zoals we zijn…!

Bekijk een ego vanuit een (hogerbewust) standpunt en een ego hebben is een groot geschenk en iets om oneindig dankbaar voor te zijn. Een ego is in zulke visie de plek waar onze vrije wil zetelt en het is datgene dat het ons mogelijk maakt om onze eigenheid te beleven en uit te drukken op aarde. En DAT is toch zoals het altijd de bedoeling is geweest?!! 

 Lees even verder… ik leg het uit!


Waardoor ontstond dan de huidige negatieve connotatie van ons ego ?

Hier kan je veel verschillende redenen voor aanhalen maar de kern is mijns insziens steeds dezelfde : We zijn simpelweg onze Oorsprong vergeten. Onze connectie met de verbazingwekkende Kracht die het Universum IS en die elke seconde hele werelden doet geboren worden.  We zijn simpelweg vergeten dat we Liefde ZIJN en dat we alle macht over ons eigen leven IN ons dragen.

In plaats van onszelf te zien als onderdeel van dit wonderbaarlijke Universum en verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen vibratie als Oorsprong van alles dat we rondom ons ervaren, gingen we de “schuld” in de buitenwereld leggen telkens wanneer we dáchten niet te krijgen waar we om gevraagd hadden.

Op die manier offerden we onze persoonlijke macht op en werden we afhankelijk van anderen om ons te geven wat we nodig hadden.

Liefde en erkenning in de buitenwereld zoeken is echter een bron van steeds meer lijden en pijn want niemand buiten jou kan jou iets geven dat je niet eerst aan jezelf geeft (je kan niet oogsten wat je niet gezaaid hebt).

Ons ego vulde zich dus met gedachten en emoties over tekort in plaats van met een onwankelbaar vertrouwen in de overvloed waar we recht op hebben als onmisbaar deel van het Universum. Ons ego vulde zich met gedachten en emoties van angst in plaats van zijn band met de Liefde te VIEREN in alle relaties die het aanging met anderen.

Dit is dus waarom  de meeste mensen nog steeds in een (eigen gecreëerde) werkelijkheid leven waarin het bestaan niet als een goddelijk geschenk wordt ervaren maar als een last die je zo goed mogelijk en vaak schijnbaar ‘god-verlaten’ moet zien te dragen : een gebrek aan Bewustzijn van hun eigen Oorsprong en Mogelijkheden.

In veel boeken lees je dat het ego de oorzaak is van al deze angst, pijn en lijden. Ik hanteer liever een ietwat andere formulering. Het is immers niet het ego zélf dat “fout” is of “ontmijnd” dient te worden. Door je ego op een dergelijke manier te benaderen verloochen en veroordeel je immers een zeer belangrijk onderdeel van je goddelijke natuur, namelijk je vrije wil oftewel het recht (en genot) jezelf op een unieke manier uit te drukken!

Bekijk liever de inhoud van je ego i.e. de aard van jouw gedachten als oorzaak van alles dat er “fout” gaat in jouw leven.

Waarmee vul jij jezelf / je ego op ? Wat kies jij te geloven over jezelf en het leven ?

Vanuit een hoger bewustzijn bekeken zijn we GEZEGEND met ons ego ! (= vrije wil = welke gedachten KIES IK ?) maar doordat we onszelf hebben opgevuld met gedachten die ontstonden vanuit angst en afscheiding in plaats van met gedachten die getuigen van de Liefde die we ZIJN is het begrijpelijk dat het soms LIJKT alsof ons ego onze vijand geworden is.

Echter, wanneer we ons ego terug in verbinding stellen met bewust zijn komt zijn Oorspronkelijke aard aan het licht en hebben we de mogelijkheid van deze (schijnbare) vijand onze beste vriend te maken ! Dan wordt op aarde zijn terug magisch en het leven één groot feest !

Hoe verbinden we ons ego met bewust zijn?

Eerst is er het bewust worden van je ego. Zoals het nu is. Het bewust worden van al je gedachten, overtuigingen en emoties. Je leert op die manier om je ego te (her)kennen. Je kijkt ernaar vanuit bewust zijn.

Je ego is niet wie je bént. Het laat je wél voelen dat jij de schepper bent van jouw werkelijkheid !

Wil jij graag een andere werkelijkheid ervaren ? Word dan bevriend met je ego. Luister ernaar. Schrijf op wat het je vertelt. En als het je niet bevalt wat je hoort, vertel dan aan je ego dat het anders kan kiezen !

Wanneer je dit doet vanuit bewust zijn zullen alle duistere plekken (alle gedachten die niet Liefde zijn en die jou wegleiden van het hoogste geluk) oplossen. De gekwetstheden, de pijn en de trauma’s die je je eigen hebt gemaakt zullen verdwijnen.

Weet dat jouw ego jouw dienaar is. Dat alles dat erin opgeslagen ligt zomaar veranderd kan worden. Alle onbewuste gedachtepatronen waar jij je identiteit aan ontleende kunnen aangepast worden, helemaal zoals jij dat wenst.

Door dit te doen schep je een nieuw ego en zal het jou een nieuwe werkelijkheid aanbieden. Zo geef je je ego zijn rechtmatige plek terug als het magnifieke keuze-instrument waardoorheen jouw ziel zich kan manifesteren op aarde.

Wanneer je werkt vanuit bewust-zijn werk je automatisch vanuit een open hart en geef je de Liefde de kans door je heen te stromen.

Plaats je ego dus in je hart en omhul je hoofd in liefde.

Met andere woorden: Herstel de éénheid in jezelf. Aanvaard jezelf helemaal zoals je bent op dit moment. Durf naar je levensovertuigingen te kijken in volledige acceptatie. En wéét dan dat je anders kan kiezen. Dat je steeds vrij bent om je gedachten aan te passen daar waar ze niet efficiënt of “zaligmakend” bleken te zijn. Je kan werkelijk ALLES scheppen dat je kan bedenken. 

Het is tijd voor een nieuwe wereld. Een wereld waarin we de macht terug in onszelf plaatsen. De macht over ons leven. Zo’n wereld kent geen (be)schuldigingen of slachtoffergevoel. In deze wereld is iedereen zijn eigen koning en koningin 

Stop met anderen de schuld te geven over wat er volgens jou allemaal misgaat in jouw leven. Start met jezelf te zien als diegene van waaruit alles vertrekt. Alles ! Dàn houd je de macht bij jezelf. Dàn ben je niet langer slachtoffer.

Kijk naar je ego. Het staat open voor verandering. En ga dan aan de slag met de overtuigingen in jezelf die niet uit Liefde onstaan zijn. Weet dat je steeds een nieuwe opdracht kan geven aan je ego.

Verheug je in het geschenk van de oneindige mogelijkheden dat het leven je biedt en bedank je ego dat het je de mogelijkheid geeft om opnieuw en opnieuw te kiezen wat Jij wenst te ervaren.

Je ego is bereidwillig je ziel te dienen. Ben jij bereidwillig je ego aan de Hoogste Liefde te schenken ?

Wens jij deze wetenschap in de praktijk te brengen ? Wens jij je ego te vullen met DIE gedachten die jou helpen het leven te leiden waar jij naar verlangt ? 

 

Veel liefss en dikke knuff

dat de manier waarop we onze werkelijkheid ‘kiezen’ – oftewel de manier waarop we ons leven be-leven – bepaald wordt door ons ego. Ego, in de definitie van : het neutrale (goede noch slechte) geheel van al onze gedachten over onszelf en over het leven.

Heb jij altijd gedacht dat je jouw ego moet loslaten of overstijgen om in 5D te kunnen leven? Wel… dan vraag ik jou eens diep in te voelen of zoiets wel strookt met de Liefde… en met de perfectie van onszelf als mens… helemaal zoals we zijn…!

Bekijk een ego vanuit een (hogerbewust) standpunt en een ego hebben is een groot geschenk en iets om oneindig dankbaar voor te zijn. Een ego is in zulke visie de plek waar onze vrije wil zetelt en het is datgene dat het ons mogelijk maakt om onze eigenheid te beleven en uit te drukken op aarde. En DAT is toch zoals het altijd de bedoeling is geweest?!! 

 Lees even verder… ik leg het uit!

Waardoor ontstond dan de huidige negatieve connotatie van ons ego ?

Hier kan je veel verschillende redenen voor aanhalen maar de kern is mijns insziens steeds dezelfde : We zijn simpelweg onze Oorsprong vergeten. Onze connectie met de verbazingwekkende Kracht die het Universum IS en die elke seconde hele werelden doet geboren worden.  We zijn simpelweg vergeten dat we Liefde ZIJN en dat we alle macht over ons eigen leven IN ons dragen.

In plaats van onszelf te zien als onderdeel van dit wonderbaarlijke Universum en verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen vibratie als Oorsprong van alles dat we rondom ons ervaren, gingen we de “schuld” in de buitenwereld leggen telkens wanneer we dáchten niet te krijgen waar we om gevraagd hadden.

Op die manier offerden we onze persoonlijke macht op en werden we afhankelijk van anderen om ons te geven wat we nodig hadden.

Liefde en erkenning in de buitenwereld zoeken is echter een bron van steeds meer lijden en pijn want niemand buiten jou kan jou iets geven dat je niet eerst aan jezelf geeft (je kan niet oogsten wat je niet gezaaid hebt).

Ons ego vulde zich dus met gedachten en emoties over tekort in plaats van met een onwankelbaar vertrouwen in de overvloed waar we recht op hebben als onmisbaar deel van het Universum. Ons ego vulde zich met gedachten en emoties van angst in plaats van zijn band met de Liefde te VIEREN in alle relaties die het aanging met anderen.

Dit is dus waarom  de meeste mensen nog steeds in een (eigen gecreëerde) werkelijkheid leven waarin het bestaan niet als een goddelijk geschenk wordt ervaren maar als een last die je zo goed mogelijk en vaak schijnbaar ‘god-verlaten’ moet zien te dragen : een gebrek aan Bewustzijn van hun eigen Oorsprong en Mogelijkheden.

In veel boeken lees je dat het ego de oorzaak is van al deze angst, pijn en lijden. Ik hanteer liever een ietwat andere formulering. Het is immers niet het ego zélf dat “fout” is of “ontmijnd” dient te worden. Door je ego op een dergelijke manier te benaderen verloochen en veroordeel je immers een zeer belangrijk onderdeel van je goddelijke natuur, namelijk je vrije wil oftewel het recht (en genot) jezelf op een unieke manier uit te drukken!

Bekijk liever de inhoud van je ego i.e. de aard van jouw gedachten als oorzaak van alles dat er “fout” gaat in jouw leven.

Waarmee vul jij jezelf / je ego op ? Wat kies jij te geloven over jezelf en het leven ?

Vanuit een hoger bewustzijn bekeken zijn we GEZEGEND met ons ego ! (= vrije wil = welke gedachten KIES IK ?) maar doordat we onszelf hebben opgevuld met gedachten die ontstonden vanuit angst en afscheiding in plaats van met gedachten die getuigen van de Liefde die we ZIJN is het begrijpelijk dat het soms LIJKT alsof ons ego onze vijand geworden is.

Echter, wanneer we ons ego terug in verbinding stellen met bewust zijn komt zijn Oorspronkelijke aard aan het licht en hebben we de mogelijkheid van deze (schijnbare) vijand onze beste vriend te maken ! Dan wordt op aarde zijn terug magisch en het leven één groot feest !

Hoe verbinden we ons ego met bewust zijn?

Eerst is er het bewust worden van je ego. Zoals het nu is. Het bewust worden van al je gedachten, overtuigingen en emoties. Je leert op die manier om je ego te (her)kennen. Je kijkt ernaar vanuit bewust zijn.

Je ego is niet wie je bént. Het laat je wél voelen dat jij de schepper bent van jouw werkelijkheid !

Wil jij graag een andere werkelijkheid ervaren ? Word dan bevriend met je ego. Luister ernaar. Schrijf op wat het je vertelt. En als het je niet bevalt wat je hoort, vertel dan aan je ego dat het anders kan kiezen !

Wanneer je dit doet vanuit bewust zijn zullen alle duistere plekken (alle gedachten die niet Liefde zijn en die jou wegleiden van het hoogste geluk) oplossen. De gekwetstheden, de pijn en de trauma’s die je je eigen hebt gemaakt zullen verdwijnen.

Weet dat jouw ego jouw dienaar is. Dat alles dat erin opgeslagen ligt zomaar veranderd kan worden. Alle onbewuste gedachtepatronen waar jij je identiteit aan ontleende kunnen aangepast worden, helemaal zoals jij dat wenst.

Door dit te doen schep je een nieuw ego en zal het jou een nieuwe werkelijkheid aanbieden. Zo geef je je ego zijn rechtmatige plek terug als het magnifieke keuze-instrument waardoorheen jouw ziel zich kan manifesteren op aarde.

Wanneer je werkt vanuit bewust-zijn werk je automatisch vanuit een open hart en geef je de Liefde de kans door je heen te stromen.

Plaats je ego dus in je hart en omhul je hoofd in liefde.

Met andere woorden: Herstel de éénheid in jezelf. Aanvaard jezelf helemaal zoals je bent op dit moment. Durf naar je levensovertuigingen te kijken in volledige acceptatie. En wéét dan dat je anders kan kiezen. Dat je steeds vrij bent om je gedachten aan te passen daar waar ze niet efficiënt of “zaligmakend” bleken te zijn. Je kan werkelijk ALLES scheppen dat je kan bedenken. 

Het is tijd voor een nieuwe wereld. Een wereld waarin we de macht terug in onszelf plaatsen. De macht over ons leven. Zo’n wereld kent geen (be)schuldigingen of slachtoffergevoel. In deze wereld is iedereen zijn eigen koning en koningin

Stop met anderen de schuld te geven over wat er volgens jou allemaal misgaat in jouw leven. Start met jezelf te zien als diegene van waaruit alles vertrekt. Alles ! Dàn houd je de macht bij jezelf. Dàn ben je niet langer slachtoffer.

Kijk naar je ego. Het staat open voor verandering. En ga dan aan de slag met de overtuigingen in jezelf die niet uit Liefde onstaan zijn. Weet dat je steeds een nieuwe opdracht kan geven aan je ego.

Verheug je in het geschenk van de oneindige mogelijkheden dat het leven je biedt en bedank je ego dat het je de mogelijkheid geeft om opnieuw en opnieuw te kiezen wat Jij wenst te ervaren.

Je ego is bereidwillig je ziel te dienen. Ben jij bereidwillig je ego aan de Hoogste Liefde te schenken ?

Wens jij deze wetenschap in de praktijk te brengen ? Wens jij je ego te vullen met DIE gedachten die jou helpen het leven te leiden waar jij naar verlangt ? 

Graag jouw gedacht of gevoel in de comment-sectie hierbeneden

 

Veel liefss en dikke knuff

En hieronder een video waarin je het "web" kan zien dat geweven wordt door onze gedachten...

25 GRATIS ENERGIEKAARTEN OM JE INNERLIJKE KIND TE HELEN

Schrijf hieronder in op mijn nieuwsbrief en ontvang toffe tips, geleide meditaties, aanbiedingen en af en toe een blog om jouw spirituele groei te ondersteunen. Je ontvangt eveneens
de kaartenset "Heel je innerlijke kind" volledig gratis.

Over Veerle

Heldervoelend en -wetend van bij mijn geboorte wist ik instinctief eigenlijk al van jongs af aan dat het mijn missie is de mensheid te helpen bij de overgang van het oude tijdperk (3D) naar leven vanuit een volledig nieuw bewustzijn (5D). Ik heb als energetisch heler de gave jou terug in contact te brengen met je hoogste zielenpotentieel en jouw bestemming om een vreugdevol en overvloedig leven te leiden. Voel jij dat je klaar bent om jouw oude en beperkende ego-verhalen los te laten en nieuwe, bewustere en hoger-dimensionale energieën te integreren in jouw leven? Dan help ik jou stap voor stap jouw doel te bereiken. Meer hierover op mijn website. (Klik 'HOME' in de menubalk bovenaan deze pagina)

Over Veerle

Heldervoelend en -wetend van bij mijn geboorte wist ik instinctief eigenlijk al van jongs af aan dat het mijn missie is de mensheid te helpen bij de overgang van het oude tijdperk (3D) naar leven vanuit een volledig nieuw bewustzijn (5D).

Ik heb als energetisch heler de gave jou terug in contact te brengen met je hoogste zielenpotentieel en jouw bestemming om een vreugdevol en overvloedig leven te leiden. Voel jij dat je klaar bent om jouw oude en beperkende ego-verhalen los te laten en nieuwe, bewustere en hoger-dimensionale energieën te integreren in jouw leven? Dan help ik jou stap voor stap jouw doel te bereiken. Meer hierover op mijn website www.van3dnaar5d.be

>